CV

WYKSZTAŁCENIE
2001 – 2005   Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
                       profil: matematyczno-informatyczny
2005 –2008    Kolegium Nauczycielskie, ul. Legionów 25 w Bielsku-Białej
                       specjalność: matematyka z informatyką
                       (tytuł licencjata Akademii Pedagogicznej w Krakowie)
2008 –2010    Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 14 w Katowicach
                       kierunek: matematyka
                       specjalność: nauczycielska - matematyka i informatyką
                       (tytuł magistra)
2010 – 2012   Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 14 w Katowicach
                       studia podyplomowe z fizyki
DOŚWIADCZENIE
 • Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 1 w Łodygowicach – Gimnazjum Nr 1
  (18 maja – 26 czerwca 2009)
 • Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 1 w Łodygowicach – Szkoła Podstawowa Nr 1
  (12 kwietnia – 25 czerwca 2010)
 • Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 1 w Łodygowicach – Szkoła Podstawowa Nr 1
  (1 września – 29 listopada 2010) 
 •  Nauczyciel informatyki w Zespole Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum Nr 2 w Godziszce
  (1 lutego - 22 czerwca 2011)
 • Nauczyciel matematyki i informatyki w Gimnazjum Nr 5 w Bielsku-Białej
  (31 stycznia - 30 czerwca 2011)
 • Nauczyciel informatyki  w Zespole Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum Nr 2 w Godziszce
  (1 września - 31 sierpnia 2012)
 • Nauczyciel informatyki i matematyki w Zespole Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum Nr 2 w Godziszce
  (1 września - do chwili obecnej)

PRAKTYKI
 • Praktyka w Szkole Podstawowej nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej
  (luty – kwiecień 2006)
 • Praktyka z informatyki w Gimnazjum nr 4 w Bielsku-Białej
  (październik 2006 - styczeń 2007)
 • Praktyka z matematyki w Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w  Bielsku-Białej          
  (luty – maj 2007)
 • Praktyka z informatyki w Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach
  (wrzesień 2007)
 • Praktyka z matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej Szkoła Podstawowa nr 36
  (październik 2007 – styczeń 2008)
 • Gimnazjum nr 9 z oddziałami Integracyjnymi
  (październik 2007 – styczeń 2008)
 • Praktyka z matematyki  w Szkole Podstawowej nr 1 im Królowej Jadwigi w Łodygowicach
  (luty – marzec 2008)
 • Praktyka z matematyki i informatyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
  (wrzesień 2009)


KURSY
 • Kurs wychowawców kolonijnych
 • Kurs „Nauczyciel, dyrektor – wykorzystujący techniki ICT – szansą   na nowoczesne nauczanie w śląskich szkołach” 
 • Kurs e-learningowy  „Akademia umiejętności dydaktycznych” 
 • Kurs e-learningowy zorganizowany przez Akademię Ortograffiti „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV-VI”.
 • Seminarium "Projektowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Zadania i funkcjonowanie szkolnego zespołu."
 • Kurs organizowany przez WOM „Organizowanie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”
 • Szkolenie organizowane przez Ośrodek szkoleniowo-doradczy „NOWATOR” nt. „Organizacja i prowadzenie lokalnych baz SIO w świetle znowelizowanych przepisów
 • Kurs "Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom"
 • Kurs „ECDL Start. E-Nauczyciel”
 • Kurs organizowany przez WOM „Kompetencje nauczyciela. Metody rozwiązywania szkolnych sytuacji konfliktowych”